Oorspronkelijke wegen in management, advies en opleiding